1. místo

ZPOVĚĎ VRAKU

Vysoká škola ekonomická v Praze

Anotace: Kampaň Zpověď vraku cílí především na mladé řidiče, kteří si na známých úsecích příliš věří. Jádrem kampaně jsou stanoviště, která představují reálné nehody a příběhy, které se mladým řidičům staly. Stanoviště budou věrnou replikou nehody, aby návštěvník zjistil celý příběh vraku a jeho řidiče tím, že si sedne na jeho místo, dostane VR headset se sluchátky a pustí si situaci, kterou řidič daného vraku zažil těsně před nehodou. V momentě, kdy je jasné, že se nehodě nedá vyhnout, bude video ukončeno

Prezentace projektu ZDE.

2. místo

MOJE PRVNÍ AUTONEHODA

Střední škola průmyslová a dopravní Plzeň

Anotace: V tomto projektu studentka čerpala z vlastní zkušenosti s dopravní nehodou. Navrhla aplikaci, která by účastníkům nehody pomohla správně postupovat právě po dopravní nehodě. Umožnila by online vyplnění potřebných formulářů či připomenula oznamovací povinnost.

Prezentace projektu ZDE.

3. místo

DEJ MI PROSTOR

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Anotace: Projekt je zaměřen na zvýšení bezpečnosti cyklistů na pozemních komunikacích. Klíčovým prvkem zajištění vyšší úrovně bezpečnosti je světlo umístěné na konci řídítek (či beranů), které červeným světelným paprskem (led diodou, či laserem) vytvoří na silnici čáru ohraničující cyklistu ve vzdálenosti oněch 1,5 m.

Prezentace projektu ZDE.

4. místo

ETICKÉ DESATERO PRO AUTOŠKOLY

Vysoká škola ekonomická v Praze

Anotace: Záměrem projektu je přijít s etickým desaterem, který bude sloužit jako pomyslný kodex etického chování pro autoškoly. Na jedné straně vzniká studentům určitá záruka kvality, určitý standard chování a přístupu, který mohou od lektorů autoškoly očekávat. Pro autoškoly je to motivace, jak zvýšit svou konkurenceschopnost a přilákat více studentů, neboť se tímto zavazuje k chování, které studenti vyhledávají a jsou ochotni ho upřednostnit ve výběru mezi jinou autoškolou. Autoškola přijetím etického desatera získá určitou známku kvality, která automaticky zlepšuje její pověst.

Prezentace projektu ZDE.

5. místo

BEZPEČNOST HROU

Vysoká škola kreativní komunikace

Anotace: Tento projekt se zaměřuje na oblast dopravní výchovy. Jedná se o deskovou hru pro děti od mateřské školy po 3. třídu základní školy. Jejím cílem je děti seznámit se základy bezpečnosti, na kterých mohou v následujících letech stavět a následně své znalosti rozšiřovat.

Prezentace projektu ZDE.

6. místo

ZHODNOCENÍ VHODNOSTI A EFEKTIVITY TENKOVRSTVÝCH ÚPRAV PŘI ÚDRŽBĚ KOMUNIKACÍ

Univerzita Pardubice – Dopravní fakulta Jana Pernera

Anotace: Tato studentská práce se zabývá problematikou tenkovrstvých úprav pozemních komunikací, jejich technologiemi, vlastnostmi a životností. Cílem práce je zhodnotit vhodnost a efektivitu vybraných druhů tenkovrstvých úprav a zhodnocení jejich protismykových vlastností na konkrétních úsecích silnic v Pardubickém kraji.

Prezentace projektu ZDE.