Projekt pořádá a organizuje


Projekt zaštiťují


Projekt podporují školy

        ;                                           

            


Projekt podporují odborníci

 


Projekt je spolufinancován z fondu zábrany škod
České kanceláře pojistitelů