Témata projektů

Nemusíte studovat na dopravních fakultách. Podle svého oboru studia si vyberte oblast, která Vám je blízká a můžete se inspirovat tématy pro psaní projektu, které jsme pro vás připravili. Pokud máte nápad na vlastní téma, budeme se těšit na Váš vlastní nápad.