Soutěž MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice vyhlášená Nadací Kooperativa, financovaná prostředky fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a organizovaná Týmem silniční bezpečnosti (Bezpečně na silnicích o.p.s) proběhla ve školním a akademickém roce 2019 - 2020 již druhým rokem.

Do projektu se zapojilo 24 fakult vysokých škol a univerzit napříč celou republikou, 2 vyšší odborné školy a 9 středních škol. Během soutěže byli studenti osobně motivováni Týmem silniční bezpečnosti (Bezpečně na silnicích o.p.s. - organizátor) a pracovníky Kooperativy na 7 přednáškách přímo v aulách vysokých škol a univerzit, kterých se zúčastnilo 171 studentů.

Do projektu se přihlásilo celkem 127 studentských prací, na kterých pracovalo 227 studentů. Studentům bylo k dispozici 21 odborných konzultantů z různých oborů. Nejlépe byl hodnocený projekt s názvem „Začni u sebe“, který představily studentky z Vysoké školy kreativní komunikace. Projekt se zaměřuje na snížení nehodovosti řidičů prostřednictvím kampaně, která využívá potenciálu pozitivního myšlení a příjemných emocí.

ZAPOJENÍ VE 2. ROČNÍKU PROJEKTU

PŘEHLED PŘIPOJENÝCH ŠKOL

POKUD VÁS ZAJÍMÁ, JAKÉ ŠKOLY BYLY ZAPOJENY DO PROJEKTU V ROCE 2019/2020 PODÍVEJTE SE

PŘEHLED REGISTROVANÝCH PRACÍ

ZAJÍMÁ VÁS, JAKÉ STUDENTSKÉ PRÁCE SE REGISTROVALY DO 2. ROČNÍKU PROJEKTU? JEJICH PŘEHLED JSME PŘIPRAVILI

FINÁLOVÉ STUDENTSKÉ PROJEKTY V ROCE 2019/2020

LÁMETE SI HLAVU, JAKÉ PROJEKTY MOHLY VE DRUHÉM ROČNÍKU ZAUJMOUT POROTU? PODÍVEJTE SE NA ANOTACE A PŘÍKLADY FINÁLOVÝCH PROJEKTŮ, KTERÉ V TOMTO ROČNÍKU OHODNOTILA ODBORNÁ KOMISE JAKO NEJZDAŘILEJŠÍCH 5 PRACÍ. FINALISTÉ NÁSLEDNĚ OBHAJOVALI SVÉ PROJEKTY PŘED KOMISÍ, ABY SE ROZHODLO O POŘADÍ V SOUTĚŽI.

TISKOVÉ ZPRÁVY

ÚVODNÍ TISKOVÁ ZPRÁVA

PROJEKT, KTERÝ MĚNÍ POHLED MLADÝCH ŘIDIČŮ NA BEZPEČNOST V DOPRAVĚ STARTUJE UŽ V ŘÍJNU.

TISKOVÁ ZPRÁVA Č. 2

STUDENTI VYTVÁŘÍ PROJEKTY, KTERÉ ZLEPŠÍ BEZPEČNOST V SILNIČNÍM PROVOZU.

TISKOVÁ ZPRÁVA Č. 3

ZAČÍNAJÍCÍ ŘIDIČI NEMUSÍ BÝT NEBEZPEČNÍ!

ZÁVĚREČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

FINALISTÉ PREZENTOVALI SVÉ VIZE DOPRAVNÍ BEZPEČNOSTI.

SOUHRNNÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

SOUHRANNÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA S VYOBRAZENÍM VŠECH PŘIPOJENÝCH ŠKOL, POČTY STUDENTŮ A VŠECH DALŠÍCH DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ.