Konzultuj s odborníky

Martin Bednář, DiS.

T- 774 571 158
E- bednar@k95.cz
Působí v oblasti vzdělávání řidičů. Zabývá se přípravou a organizací preventivních projektů, tvorbou školicích prezentací i metodických podkladů. Stojí za vznikem a úspěšnou realizací projektu Nehodou to začíná cílenému na mladé, začínající a budoucí řidiče po celé ČR. Je držitelem učitelského oprávnění v plném rozsahu. Poradí ti s problematikou rozptýlené pozornosti, rozborem dopravních nehod či přípravou nových řidičů v autoškolách.

Ing. Libor Budina

tajemník, Platforma VIZE 0
T- 727 901 494
E- libor.budina@vize0.cz
V současnosti zodpovídá za koordinaci projektů v oblasti bezpečnosti silničního provozu na národní i mezinárodní úrovni ve spolupráci s Mezinárodní automobilovou federací i motocyklovou federací (FIA a FIM). Před rokem 2017 působil ve společnosti DEKRA CZ a.s., jako vedoucí střediska bezpečné jízdy a zpracovával znalecké posudky v oblasti dopravy. Dokáže poradit s tématy týkající se prevence, vzděláváním řidičů a legislativy v dopravě. V technických oblastech se primárně zaměřuje na správné uložení a zajištění nákladu na vozidle a testováním pneumatik.

Bc. Roman Budský, BA (Hons), MBA.

Dopravní expert, Platforma VIZE 0
T- 776 195 576
E- roman.budsky@vize0.cz
Je autorem tří projektů pro potřeby Ministerstva dopravy zaměřených na navržení nového systému vzdělávání a přezkušování nových řidičů i zkušených profesionálů. V letech 2012-2014 byl šéfem BESIPu. V roce 2015 se stal členem Týmu silniční bezpečnosti, kde  jako dopravní expert se věnoval práci v oblasti public relations. V současnosti je předsedou expertní rady Platformy VIZE 0 a jejím dopravním expertem. Dlouhodobě se věnuje dopravní bezpečnosti a její komunikaci. Rád Ti pomůže s oblastí public relations, s porozuměním statistik i s problematikou vysoké nehodovosti.

Ing. Jan Čáp

Liberecký kraj - vedoucí odboru dopravy, od května 2021 dopravní specialista ve společnosti Gornex s.r.o.
T- 601 527 241
E- j.cap@gornex.cz
Po ukončení vysoké školy na Fakultě Stavební, obor konstrukce a dopravní stavby na Českém vysokém učení technické v Praze nastoupil jako vedoucí oddělení pozemních komunikací na odbor dopravy na Krajský úřad Libereckého kraje a od února roku 2013 do konce dubna roku 2021 zde působil jako jeho vedoucí. V současné době se věnuje dopravně bezpečnostním projektům ve společnosti Gornex s.r.o.

kpt. Ing. Jan Frieser, MBA.

Policie České republiky
T- 974 461 255
E- jan.frieser@pcr.cz
Působí na Krajském ředitelství policie Libereckého kraje, odboru služby dopravní policie, jako vrchní komisař. Poradí s tématy týkajícími se problematiky dohledu policejních hlídek na bezpečnost a plynulost silničního provozu, včetně realizovaných preventivních aktivit.

Michael Georgiev, DiS.

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
T- 601 086 889
E- michael.georgiev@zzslk.cz
Poradí ti se všemi tématy související se záchrannou službou.

JUDr. Jana Horáková

Ministerstvo vnitra
T- 974 832 335
E- jana.horakova@mvcr.cz
Strategické a koncepční dokumenty v oblasti bezpečnosti silničního
provozu, legislativa, práce v plénu a výborech Rady vlády pro
BESIP.

PhDr., Ing. Milan Hrdina

Dopravní a poradenský psycholog, odborný asistent - TUL, katedra pedag. a psychologie
T- 777 729 972
E- dopravnivysetreni@gmail.com
Oblast dopravní výchovy a prevence, dopravněpsychologické vyšetření řidičů, psychodiagnostika vč. osobnostního vyšetření. Rehabilitační psychoterapeutické kurzy pro řidiče.

Lukáš Hutta

Asociace Záchranný kruh, z.s.
Výkonný manažer
T- 608 953 862
E- lukas@zachrannykruh.cz
Je výkonným manažerem Asociace Záchranný kruh (www.zachrannykruh.cz) a ředitelem Světa záchranářů Karlovy Vary (www.svetzachranaru.cz). Dále je odborným garantem krajského koordinačního střediska BESIP MDČR, spoluautorem mnoha celostátních úspěšných kampaní a výukových materiálů a projektů v oblasti první pomoci, bezpečnosti v dopravě, požárů a dalších mimořádných událostí. Dříve působil jako člen výjezdových skupin RLP a RZP a jako tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Délka jeho praxe v oblasti zdraví a bezpečí se počítá na více jak 17 let..

Ing. Stanislava Jakešová

Bezpečně na silnicích o.p.s.
T- 739 541 506
E-stanislava.jakesova@tymbezpecnosti.cz
Dlouhodobě působí v oblastech "BESIP" a pomůže ti především s tématy bezpečného pohybu na pozemních komunikacích.

Ing. et Bc. Milan Janda

Ministerstvo dopravy
vedoucí oddělení kvalifikací řidičů, státního dozoru a koncepcí
T- 2251 31472
E- milan.janda@mdcr.cz
Působí jako vedoucí oddělení kvalifikací řidičů, státního dozoru a koncepcí na Ministerstvu dopravy. Zabývá se problematikou vzdělávání řidičů a bezpečnosti silničního provozu, podílí se na přípravě legislativních prací v uvedených oblastech. Dlouhodobě působil jako vedoucí Akademie dopravního vzdělávání ve společnosti Dekra, kde měl na starosti oblast autoškoly, vzdělávání řidičů profesionálů a výcviku na polygonech. Podílí se na projektech v oblastech bezpečnosti silničního provozu..

Jiří Langpaul

Kreativní ředitel
T- 602 314 958
E- jirka@weareginger.com
Kreativní ředitel s rozsáhlou reklamní minulostí. Předtím, než se stal zakladatelem WEAREGINGER, pracoval Jiří jako kreativní ředitel agentur Leo Burnett a Ogilvy Mather. Jiří je členem britské DAD a jeho práce byly oceněny na většině významných světových festivalů oslavujících efektivitu i kreativitu, například DAD, Clio, Epica, The One Show, Golden Hammer, Golden Watch, Golden Drum, Effie, RedDot Award, Luerzer Archive, Shots, Louskáček a mnoho dalších. Na rozsáhlém seznamu jeho klientů je možné najít mezi mnoha jinými značky, jako jsou: Kooperativa, Český Olympijský výbor, Pernod-Ricard, Raiffeisen Bank, Vitana, Pilsner Urquell, Česká pojišťovna, Coca-Cola, Fiat, Johnnie Walker, Allianz, UniCredit Bank, GE MONEY BANK, RWE, ČEZ, Sparta, Vitana, KIA MOTORS a Česká spořitelna.

npor. Bc. Martin Markl

Policie České republiky
T- 974 471 250, 601 354 950
E- martin.markl@pcr.cz
Působí na Krajském ředitelství Libereckého kraje, Územním odboru Česká Lípa, Dopravním inspektorátu, jako Vedoucí Dopravního inspektorátu PČR Česká Lípa. Poradí ti s tématy týkající se probematiky dopravní policie.

Mgr. Markéta Novotná

Bezpečně na silnicích o.p.s.
T- 777 742 077
E- marketa.novotna@tymbezpecnosti.cz
Působí v Týmu silniční bezpečnosti jako metodik dopravní výchovy. Zabývá se tvorbou výukových a metodických materiálů. Pořádá semináře dopravní výchovy pro učitele, preventisty a další osoby činné v oblasti BESIP. Poradí ti s tématy týkajících se pedagogických věd.

Ing. Jiří Novotný

Jiří Novotný autoškola a autodoprava
Asociace autoškol ČR
T- 731 449 889
E- Jiri.novotny@autonovotny.cz
Mám 12 let praxe s výukou v autoškole, školením řidičů a s mezinárodní dopravou. Poradím s oblastmi: digitální tachografy, česká a evropská legislativa v dopravě. Dále nařízení ES 561/2006, dohoda AETR, nařízení 165/2014, zákon 361/2000 Sb., zákon 247/2000 Sb.

plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová

Policejní prezidium České republiky
Odbor komunikace a vnějších vztahů, vedoucí oddělení prevence
T- 731 553 280
E- zuzana.pidrmanova@pcr.cz
Prevence kriminality, preventivní opatření na úseku BESIP.

pplk. Mgr. Jan Straka

Policejní prezidium ČR
Ředitelství služby dopravní policie – statistika DN
T- 731 647 167
E- jan.straka@pcr.cz
Pomůže při konzultacích v projektu se studenty na téma dopravní nehodovosti, především v oblasti dat, analýz, mapových podkladů a tak podobně.

Jiří Tesař

Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Liberec, pobočný spolek
Předseda
T- 602 283 768
E- jiri.tesar@artmetal-cz.com
Od roku 2012 je členem České společnosti pro osvětlování, kde je členem předsednictva a zároveň předsedou Libereckého pobočného spolku ČSO. Hlavní činností tohoto pobočného spolku je lektorská a poradenská činnost pro města, obce, službu dopravní policie ČR, Besip, Dopravní fakultu ČVÚT, ČKAIT v oblasti osvětlování pozemních komunikací. V současné době se aktivně podílí na výzkumném úkolu Ministerstva vnitra ,,Analýza viditelnosti účastníků silničního provozu za účelem zvýšení jejich bezpečnosti za soumraku a v noci“. Pomůže s tématy viditelnost v nočním dopravním prostoru, noční bezpečnostní inspekce pozemních komunikací atd.

PaeDr. Jan Tupý

Nezávislý expert
T-777 769 413
E- tupyj@seznam.cz
Do roku 2019 pracovník Národního ústavu pro vzdělávání, dále nezávislý expert. Koordinátor tvorby původní verze Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) a dalších rámcových vzdělávacích programů. Zabývá se dlouhodobě problematikou tvorby kurikulárních dokumentů. Specializuje se na problematiku tělesné výchovy a výchovy ke zdraví (včetně dopravní výchovy). V poslední době řídí pracovní skupinu pro revize rámcových vzdělávacích programů ve vzdělávací oblasti Člověk jeho osobnost, zdraví a bezpečí – okruh Výchova ke zdraví a bezpečí. Poradí s problematikou RVP, vzdělávání žáků a metodických materiálů pro základní vzdělávání.

Prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc..

T- 723 510 925
E- vykopalovahr@seznam.cz
Působí jako vysokoškolský pedagog v oblasti bezpečnosti. Ve své pedagogické praxi se zabývala i otázkami psychologie v dopravě a rizikovým chováním. Je autorem celé řady publikací z oblasti bezpečnosti a vlivy traumatických situací na člověka. Při konzultaci projektů Vám poradí v oblasti sociálně psychologických aspektů v dopravě, v oblasti dopravní bezpečnosti, dopravního chování, a jak efektivněji posoudit důsledky rizikového chování v dopravní situaci.

plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý, MBA

Policejní prezidium ČR
Ředitelství služby dopravní policie, ředitel
T- 724 205 320
E- jiri.zly@pcr.cz
Bezpečnost a plynulost silničního provozu - zklidňování dopravy, vytváření bezpečného dopravního prostoru, výchova a vzdělávání řidičů, řešení mimořádných událostí v silničním provozu.