Konzultuj s odborníky

Martin Bednář, DiS.

DEKRA CZ a.s.
T- 601 381 834
E- martin.bednar@dekra.com
Působí ve společnosti DEKRA jako vedoucí autoškoly a projektový manažer. Stojí za vznikem a úspěšnou realizací preventivního projektu Nehodou to začíná, který je určen mladým a začínajícím řidičům po celé ČR. Zabývá se tvorbou školicích prezentací i přípravou metodických materiálů ke zdokonalovacím kurzům pro řidiče motorových vozidel. Věnuje se lektorské činnosti v dopravně bezpečnostních oblastech a je držitelem učitelského oprávnění v plném rozsahu. Poradí ti s tématy týkajících se prevence a vzdělávání řidičů i výukou v autoškolách.

Bc. Roman Budský, MBA.

Dopravní expert Bezpečně na silnicích o.p.s.
T- 776 195 576
E- roman.budsky@tymbezpecnosti.cz
Je autorem tří projektů pro potřeby Ministerstva dopravy zaměřených na navržení nového systému vzdělávání a přezkušování nových řidičů i zkušených profesionálů. V letech 2012-2014 byl šéfem BESIPu. V roce 2015 se stává členem Týmu silniční bezpečnosti, kde se jako dopravní expert věnuje práci v oblasti public relations, a to je i oblast, se kterou ti rád pomůže.

Ing. Jan Čáp

Liberecký kraj - vedoucí odboru dopravy
T- 485 226 596
E- jan.cap@kraj-lbc.cz
Po ukončení vysoké školy na Fakultě Stavební, obor konstrukce a dopravní stavby na Českém vysokém učení technické v Praze nastoupil jako vedoucí oddělení pozemních komunikací na odbor dopravy na Krajský úřad Libereckého kraje a od února roku 2013 zde působí jako jeho vedoucí.

Michael Georgiev, DiS.

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
T- 601 086 889
E- georgiev@zzslk.cz
Poradí ti se všemi tématy související se záchrannou službou.

Ing. Mgr. Gabriela Hlásková

Kooperativa pojišťovna
T-731 404 089
E- gabriela.hlaskova@vig.cz
Gabriela je expertkou na CSR (společenskou odpovědnost) ve společnosti Kooperativa. Do jejího zaměření patří projekty prevence, a to hlavně v oblasti dopravní bezpečnosti. Poradí ti s tím, jak tvůj nápad převést z myšlenky do reality, na koho se obrátit, co chtějí korporace vědět, když jim projekt představíš i s tím, jak svůj projekt obhájit.

JUDr. Jana Horáková

Ministerstvo vnitra
T- 974 832 335
E- jana.horakova@mvcr.cz
Strategické a koncepční dokumenty v oblasti bezpečnosti silničního
provozu, legislativa, práce v plénu a výborech Rady vlády pro
BESIP.

PhDr., Ing. Milan H r d i n a

Dopravní a poradenský psycholog, odborný asistent - TUL, katedra pedag. a psychologie
T- 777 729 972
E- milan.hrdina@centrum.cz
Oblast dopravní výchovy a prevence, dopravněpsychologické vyšetření řidičů, psychodiagnostika vč. osobnostního vyšetření. Rehabilitační psychoterapeutické kurzy pro řidiče.

Ing. Stanislava Jakešová

Bezpečně na silnicích o.p.s.
T- 739 541 506
E-stanislava.jakesova@tymbezpecnosti.cz
Dlouhodobě působí v oblastech "BESIP" a pomůže ti především s tématy bezpečného pohybu na pozemních komunikacích.

Jiří Langpaul

Kreativní ředitel
Předseda představenstva a generální ředitel
T- 602 314 958
E- jirka@weareginger.com
Jeho rozsáhlé zkušenosti s budováním značek, komunikačně-strategické a koncepční dovednosti se spolu s chápáním potřeb člověka a společnosti stávají hlavním přínosem při práci na určeném úkolu. Jiřího práce byly oceněny na většině významných světových festivalů oslavujících efektivitu i kreativitu. Na rozsáhlém seznamu jeho klientů je možné najít mezi mnoha jinými značkami, jako jsou: Kooperativa, Besip, Pernod-Ricard, Vitana, Pilsner Urquell, Coca-Cola, KIA MOTORS a Česká spořitelna.

npor. Bc. Martin Markl

Policie České republiky
T- 974 471 250, 601 354 950
E- martin.markl@pcr.cz
Působí na Krajském ředitelství Libereckého kraje, Územním odboru Česká Lípa, Dopravním inspektorátu, jako Vedoucí Dopravního inspektorátu PČR Česká Lípa. Poradí ti s tématy týkající se probematiky dopravní policie.

Ing. Tomáš Metz

Director of Engineering at McKinsey Company
E- Tomas.metz@gmail.com
Vystudoval Softwareové inženýrství na Fakultě Aplikovaných Věd v Plzni a Regesburgu, pracoval na řadě projektů v několika evropských zemích a v současnosti vede Pražský vývojářský HUB firmy McKinsey Company. Poradí Ti s návrhem a vývojem webových či mobilních aplikací, zpracováním a ukládáním dat, bezpečností aplikací a doporučí ti i vhodné technologie.

Mgr. Markéta Novotná

Bezpečně na silnicích o.p.s.
T- 777 742 077
E- marketa.novotna@tymbezpecnosti.cz
Působí v Týmu silniční bezpečnosti jako metodik dopravní výchovy. Zabývá se tvorbou výukových a metodických materiálů. Pořádá semináře dopravní výchovy pro učitele, preventisty a další osoby činné v oblasti BESIP. Poradí ti s tématy týkajících se pedagogických věd.

Jan Pechout

krajský koordinátor BESIP pro Ústecký kraj
T- 602 367 141
E- besip-uk@cspsd.cz
Krajský koordinátor BESIP pro Ústecký kraj. Se svými bohatými zkušenostmi ti rád poradí v tématech BESIP.

Ing. Ondřej Rechner

Lektor bezpečné jízdy (DEKRA CZ, SimplySafe)
Odborník pořadu Nehodou to začíná
T- 721 430 595
E- ondrej.rechner@gmail.com
Má zkušenosti s širokou paletou vzdělávání řidičů (co se skupin řidičů I zaměření školení týče). V projektu "Nehodou to začíná" působí jako jeden z odborníků i člen týmu, který se podílí na jeho podobě, propagaci a celkové realizaci. bJe aktivní řidič všech skupin a umí se na silniční provoz dívat očima chodce, cyklisty, motorkáře I řidiče osobního či nákladního auta nebo autobusu.

PhDr. Pavel Řezáč, Ph.D.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.,
Ředitel divize dopravních technologií a lidského faktoru
T- 541 641 397, 604 947 548
E- pavel.rezac@cdv.cz
Vzděláním psycholog, pracovně se zaměřuje na oblast lidského faktoru v dopravě. V terapeutické praxi pracuje s řidiči, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění a s profesionálními řidiči. Usiluje o zavedení rehabilitačních programů pro řidiče. Výzkumně se zaměřuje na specifické aspekty vzdělávání řidičů, skupinou mladých řidičů, řidičů seniorů a profesionálních řidičů.

PaedDr. Miroslava Salavcová

Ministerský rada, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
T- 234 812 130
E- miroslava.salavcova@msmt.cz
Jsem dlouholetá řidička (35 let); garantuji dopravní výchovu na MŠMT a spolupracuji velmi úzce se samostatným oddělením BESIP na Ministerstvu dopravy; podílím se na stanovení obsahu dopravní výchovy v národních kurikulech (předškolní, základní a střední vzdělávání)a jsem členkou Výboru Rady vlády pro dopravní výchovu a osvětu; zajišťuji udělování schvalovacích doložek MŠMT učebnicím dopravní výchovy; spolupracuji na mnoha projektech týkajících se dopravní výchovy (tvorba metodik pro učitele, televizní seriály s tematikou dopravní výchovy apod.). Mohu pomoci jak s teoretickými, tak i s praktickými problémy, a to jak výuky dopravní výchovy, tak i dopravního provozu.

pplk. Mgr. Jan Straka

Policejní prezidium ČR
Ředitelství služby dopravní policie – statistika DN
T- 731 647 167
E- jan.straka@pcr.cz
Pomůže při konzultacích v projektu se studenty na téma dopravní nehodovosti, především v oblasti dat, analýz, mapových podkladů a tak podobně.

Mgr. Zuzana Strnadová

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., senior researcher
T- 721 222 852
E- zuzana.strnadova@cdv.cz
Poradí ti se vzděláváním v dopravě – všech věkových skupin, s prevencí dopravních nehod a jejich přínos na bezpečnost, s aktivitami Národní strategie bezpečnosti silničního provozu a jejich implementací v praxi.

Ing. Petr Šén

Silnice LK a.s.
Předseda představenstva a generální ředitel
T- 725 855 299
E- petr.sen@silnicelk.cz
Má mnohaleté zkušenosti s řízením a plánovaním zimní letní údržby komunikací, odstraňování následků po dopravních nehodách, extrémních klimatických projevech (vichřice, povodně a záplavy, sněhové kalamity). Praktické využití systému GPS, získávání a využívání dat o dopravě a počasí v každodenním životě. Dále může pomoci v oblastech správy vozového parku a ekonomiky autodopravy.