Soutěž MOJE VIZE NULA vyhlášená Nadací Kooperativa, spolufinancovaná prostředky fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a organizovaná Týmem silniční bezpečnosti (Bezpečně na silnicích o.p.s) proběhla v akademickém roce 2018 - 2019. V rámci celého projektu bylo osloveno celkem 61 státních i soukromých vysokých škol a univerzit. Do projektu se zapojilo 17 fakult vysokých škol a univerzit napříč celou republikou a 2 vyšší odborné školy. Během soutěže byli studenti osobně motivováni Týmem silniční bezpečnosti (Bezpečně na silnicích o.p.s. - organizátor) a pracovníky Kooperativy na 8 přednáškách přímo v aulách vysokých škol a univerzit.

Do projektu se přihlásilo celkem 119 studentkých prací. Studentům bylo k dispozici 19 obdorných konzultantů z různých oborů. Nejlépe byl hodnocený projekt s názvem „Dopravní bezpečnost a odpovědné jednání napříč vzdělávacím systémem ČR“, který představila studentka z Univerzity Pardubice. Projekt se zaměřuje na zavedení předmětu dopravní bezpečnost (výchovy) do osnov středních škol a do programů škol vysokých, a tím i zlepšení znalosti studentů v této oblasti.

ZAPOJENÍ V 1. ROČNÍKU PROJEKTU

PŘEHLED PŘIPOJENÝCH ŠKOL

POKUD VÁS ZAJÍMÁ, JAKÉ ŠKOLY BYLY ZAPOJENY DO PROJEKTU V ROCE 2018/2019 PODÍVEJTE SE

PŘEHLED REGISTROVANÝCH PRACÍ

ZAJÍMÁ VÁS, JAKÉ STUDENTSKÉ PRÁCE SE REGISTROVALY DO 1. ROČNÍKU PROJEKTU? JEJICH PŘEHLED JSME PŘIPRAVILI

FINÁLOVÉ STUDENTSKÉ PROJEKTY V ROCE 2018/2019

LÁMETE SI HLAVU, JAKÉ PROJEKTY MOHLY V PRVNÍM ROČNÍKU ZAUJMOUT POROTU? PODÍVEJTE SE NA ANOTACE A PŘÍKLADY FINÁLOVÝCH PROJEKTŮ, KTERÉ V PRVNÍM ROČNÍKU OHODNOTILA ODBORNÁ KOMISE JAKO NEJZDAŘILEJŠÍCH 5 PRACÍ. FINALISTÉ NÁSLEDNĚ OBHAJOVALI SVÉ PROJEKTY PŘED KOMISÍ, ABY SE ROZHODLO O POŘADÍ V SOUTĚŽI.

TISKOVÉ ZPRÁVY

ÚVODNÍ TISKOVÁ ZPRÁVA

PROJEKT, KTERÝ MĚNÍ POHLED MLADÝCH ŘIDIČŮ NA BEZPEČNOST V DOPRAVĚ STARTUJE UŽ V ŘÍJNU.

TISKOVÁ ZPRÁVA Č. 2

BEZPEČNOST NA SILNICÍCH? NEJEN V AUTOŠKOLE, ALE I TÉMATEM PRO STUDENTY VYSOKÝ ŠKOL!

TISKOVÁ ZPRÁVA Č. 3

BEZPEČNOST NA SILNICÍCH: TÉMA PRO STUDENTY VYSOKÝCH ŠKOL

ZÁVĚREČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

FINÁLE SOUTĚŽE MOJE VIZE NULA.STUDENTI VYSOKÝCH ŠKOL PREZENTOVALI SVÉ VIZE BUDOUCNOSTI DOPRAVNÍ BEZPEČNOSTI.

SOUHRNNÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

SOUHRANNÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA S VYOBRAZENÍM VŠECH PŘIPOJENÝCH ŠKOL, POČTY STUDENTŮ A VŠECH DALŠÍCH DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ.