Soutěž MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice vyhlášená Nadací Kooperativa, financovaná prostředky fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a organizovaná Týmem silniční bezpečnosti (Bezpečně na silnicích o.p.s) probíhá ve školním a akademickém roce 2020 - 2021 již třetím rokem.

Do projektu se zapojilo 31 fakult vysokých škol a univerzit napříč celou republikou, 2 vyšší odborné školy a 11 středních škol. Během soutěže byli studenti osobně motivováni Týmem silniční bezpečnosti (Bezpečně na silnicích o.p.s. - organizátor) a pracovníky Kooperativy na 9 online přednáškách, kterých se zúčastnilo 200 studentů.

ZAPOJENÍ VE 3. ROČNÍKU PROJEKTU

PŘEHLED PŘIPOJENÝCH ŠKOL

POKUD VÁS ZAJÍMÁ, JAKÉ ŠKOLY BYLY ZAPOJENY DO PROJEKTU V ROCE 2020/2021 PODÍVEJTE SE

PŘEHLED REGISTROVANÝCH PRACÍ

ZAJÍMÁ VÁS, JAKÉ STUDENTSKÉ PRÁCE SE REGISTROVALY DO 3. ROČNÍKU PROJEKTU? JEJICH PŘEHLED JSME PŘIPRAVILI

FINÁLOVÉ STUDENTSKÉ PROJEKTY V ROCE 2020/2021

LÁMETE SI HLAVU, JAKÉ PROJEKTY MOHLY VE TŘETÍM ROČNÍKU ZAUJMOUT POROTU? PODÍVEJTE SE NA ANOTACE A PŘÍKLADY FINÁLOVÝCH PROJEKTŮ, KTERÉ V TOMTO ROČNÍKU OHODNOTILA ODBORNÁ KOMISE JAKO NEJZDAŘILEJŠÍCH 5 PRACÍ. FINALISTÉ NÁSLEDNĚ OBHAJOVALI SVÉ PROJEKTY PŘED KOMISÍ, ABY SE ROZHODLO O POŘADÍ V SOUTĚŽI.

TISKOVÉ ZPRÁVY

ÚVODNÍ TISKOVÁ ZPRÁVA

SOUTĚŽ MOJE VIZE NULA HLEDÁ ŘEŠENÍ, JAK ZKVALITNIT DOPRAVNÍ PROSTŘEDÍ. JE VYHLÁŠEN TŘETÍ ROČNÍK

TISKOVÁ ZPRÁVA Č. 2

STUDENTSKÝ PROJEKT MÁ PŘIMĚT ŘIDIČE ;K ODPOVĚDNOSTI

TISKOVÁ ZPRÁVA Č. 3

Jak se dopravuje GENERACE Z a co před cestou řeší?

ZÁVĚREČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

Jaká byla účast v projektu a kdo vyhrál se dočtete v závěrečné zprávě projektu.

SOUHRNNÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

SOUHRANNÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA S VYOBRAZENÍM VŠECH PŘIPOJENÝCH ŠKOL, POČTY STUDENTŮ A VŠECH DALŠÍCH DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ.