1. místo

ZAČNI U SEBE

a pomáhej tvořit ohleduplnější prostředí na českých silnicích

Vysoká škola kreativní komunikace

Anotace: Tato práce se zabývá problémem agresivity na silnicích a toho, jak může ovlivňovat další účastníky provozu. Snahou bylo navrhnout způsob, jak tomuto stavu za volantem předejít a co pro to, každý z nás jako jednotlivec, může udělat. Výsledkem je projekt / iniciativa “Začni u sebe” a rozsáhlý návrh na propagační kampaň.

Prezentace projektu ZDE.

2. místo

Vrakoviště snů

Vysoká škola ekonomická v Praze

Anotace: Největší smrtelnost na silnicích je způsobena nadměrnou rychlostí mladých řidičů, kteří jsou přesvědčení, že jim nehrozí žádné nebezpečí. Představou ztráty snů o jejich budoucím životě je vytrhneme z pocitu bezpečí a přimějeme zpomalit. Kampaň Vrakoviště snů se skládá z imitace autonehody, falešné pokuty, online kampaně a uživatelské mapy na webu.

Prezentace projektu ZDE.

3. místo

Coffee drive

Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní

Anotace: Coffee Drive je mobilní aplikace, která dokáže, aby se řidič plně se věnoval řízení a ignoroval mobilní telefon během jízdy. Je to jednoduché. Řidič nasedne do automobilu a zapne si aplikaci Coffee Drive. Ta po celou dobu jízdy mapuje řidiče, zda jede opatrně, neláme ostře zatáčky a jede dle předpisů. Představte si jednoduše, že byste měli na palubní desce plnou kávu a snažili byste se po celou dobu jízdy kávu nerozlít. To je naše aplikace! Rozezná, pokud řidič manipuluje s mobilním telefonem a pokud jede zodpovědně a bezpečně tak, aby nerozlil kávu za jízdy, proto „Coffee Drive“. Co je přidanou hodnotou této aplikace? No přeci zlevněná káva! V České republice si alespoň jednou za rok koupí kávu 95 % lidí. Řidič, který po celou dobu své jízdy jel opatrně a nepoužíval mobilní telefon, získá na konci jízdy slevové kupony na kávu. Uplatnění slevových kupónů bude možné u spolupracujících kaváren a benzínkách.

Prezentace projektu ZDE.

4. místo

Koncepce efektivního dopravování zaměstnanců

Technická univerzita v Liberci - Ekonomická fakulta

Anotace: Hlavním cílem projektu je snížit nehodovost na českých silnicích se zaměřením na Liberecký kraj. Tohoto cíle se budou autoři projektu snažit dosáhnout prostřednictvím provedení analýzy možných způsobů, jakými se zaměstnanci dopravují do práce a zhodnotit, jaká varianta bude nejefektivnější jak z pohledu zaměstnance, tak z pohledu zaměstnavatele. V projektu jsou charakterizovány hlavní způsoby dopravování zaměstnanců a výhody a nevýhody konkrétních variant. Dále je v práci vysvětlen vliv vzdálenosti od pracoviště na výběr dopravy. V rámci metodologické části práce bylo vyhodnoceno dotazníkové šetření zodpovídající, jaký dopravní prostředek volí konkrétně Češi, také byly vyhodnoceny statistiky nehodovosti na českých silnicích z roku 2019. Druhá část výzkumu je zaměřena na zpracování vlastního dotazníkového šetření vytvořeného přímo pro tento projekt. V závěru autoři navrhují metody nejbezpečnějšího dopravování zaměstnanců do práce přihlížející na snížení nehodovosti v Česku.

Prezentace projektu ZDE.

5. místo

Zpracování zásobníku her na téma dopravní bezpečnosti pro MŠ

Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní

Anotace: V projektu se zabývám zpracováním zásobníku her na téma dopravní bezpečnosti pro MŠ. V úvodu je popsána role dětí v silničním provozu a jsou zde sepsány důvody, proč je důležité se vzdělávat již v předškolním věku. Nalezneme zde také dva grafy související s nehodami zaviněnými dětmi. V další části jsou definovány cíle, kterých má dopravní výchova pro děti této věkové kategorie dosáhnout. Hlavním výstupem projektu je zpracování již zmíněného zásobníku her a dílčími výstupy jsou nabyté znalosti a dovednosti, které by děti měly před nástupem do školy získat. V projektu je zpracována i SWOT analýza s jasně definovanými silnými a slabými stránkami, příležitostmi a hrozbami. Samotný zásobník, který obsahuje 24 her, nalezneme v příloze projektu.

Prezentace projektu ZDE.