Spolupráce škol MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice
ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o.
ARCHIP
ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.
Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.
Integrovaná střední škola Semily
Integrovaná střední škola technická Vysoké Mýto
Ostravská univerzita
Ostravská univerzita - Fakulta umění
Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25, Praha
Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s.
Střední průmyslová škola dopravní Plzeň
Střední škola designu a řemesel Kladno
Střední škola gastronomie a služeb, Přerov
Střední škola oděvní a služeb Vizovice
Technická univerzita v Liberci - Ekonomická fakulta
Univerzita Hradec Králové - Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta
Univerzita Karlova - Fakulta sociální věd
Univerzita Karlova - Pegagogická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta
Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická - Fakulta informatiky a statistiky
Vysoká škola ekonomie a managementu
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.
Vysoká škola kreativní komunikace
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.
Vysoká škola sociálně správní, z. ú.
Vysoké učení technické v Brně
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociálni Ústí nad Orlicí
Západočeská univerzita Plzeň - Nové technologie - výzkumné centrum