Název školy: Název projektu:
Newton College 6 sence
Střední průmyslová škola dorpavní Masná Prostředky pro zlepšení bezpečnosti na pozemních komunikacích
Střední škola České Velenice Bezpečnější železniční přejezdy
Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 Řešení provozu ve městech
Střední škola oděvní a služeb Nebezpečná dopravní místa v mém okolí
Střední škola oděvní a služeb Vizovice Nebezpečná místa v mém okolí
Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta Stop "trestu za mládí"
Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta Každý smysl se počítá
Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta Anti-spánkový asistent
Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta Koncepce efektivního dopravování zaměstnanců
Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta Vliv moderních systémů automobilů na bezpečnost jízdy na silnicích.
Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta Dopravní nehoda? Pohoda!
Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta Design bezpečnostních opatření přechodů pro chodce
Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta Nehoda na vlastní kůži
Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta Zpomalování řidičů motorových vozidel překračujících maximální povolenou rychlost v obcích
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Snížení rizika nehod z důvodu padání ledu ze střech automobilů
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Koncepce vzdělávání a motivování zaměstnanců k dopravně bezpečnému a odpovědnému jednání
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Povinnost pásu
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Omezení "najíždění do chodců" na křižovatkách řízených světelnými signály
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Coffee Drive
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Efektivní koncepce hromadné dopravy zaměstnanců
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Firemní příspěvky na hromadnou dopravu zaměstnanců
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Firemní příspěvky na hromadnou dopravu zaměstnanců
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Bezpečněji ve velkoměstech
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Umožnění bezpečného projetí složkám záchranných sborů
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Odměna za bezpečnou jízdu jako jeden z firemních benefitů
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Studie přetížení dopravní infrastruktury
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Bezpečné přecházení na přechodech
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Zkvalitnění výuky řidičů
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Mobilní váhy jako nástroj pro zlepšení silničního provozu
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Cyklisté v provozu
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Koncepce vzdělávání a motivování zaměstnanců k dopravně bezpečnému a odpovědnému jednání
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Využití personal electric vehiclex na českých silnicích a jejich bezpečnost
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Bezpečná cesta
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Dopravní značky a jejich poškození
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Vzdělávací seminář pro zaměstnance
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Opatření pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu v ČR
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Komunikační kampaň preventivního charakteru na nezkušenost mladých řidičů
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Bezpečnost na železničních přejezdech
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Efektivní koncepce v oblasti výhod sdíleného cestování zaměstnanců
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní D35 - zlepšení dopravní situace na Pardubicku
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Konec nehod vzniklých nepřiměřenou rychlostí
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Význam dopravy v době pandemie
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Kamery sledující průjezdy křižovatkou na červenou u Univerzity Pardubice
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Sdílené cestování zaměstnanců
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Zlepšení bezpečnosti na silnicích
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Cyklo - Rádce
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Prevence bezpečnosti na silnicích
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Význam dopravy v rámci rozvoje cestovního ruchu
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Vzdělávací kampaň preventivního charakteru na téma chování v MHD
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Komunikační kampaň preventivního charakteru zaměřená na používání mobilních zařízení při řízení
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Zpracování zásobníku her na téma dopravní bezpečnosti pro MŠ
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Chytré semafory, které nejen odpočítávají vteřiny ale i mluví
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Efektivní koncepce hromadné dopravy zaměstnanců
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní (Ne)užitečnost poskytovaných informací řidičům automobilem
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Systém opatření v podniku vedoucí k dopravně odpovědnému a bezpečnému řízení referentských vozidel
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Využití mobilní aplikace při zlepšování podmínek dopravní infrastruktury
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Komunikační kampaň preventivního charakteru zaměřená na zamezení šíření nákaz
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Nekalé podnikání v oblasti dopravních přestupků
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Projektový týden na téma dopravní bezpečnosti a osvěty se zapojením rodičů a přátel školy
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Vzdělávání a motivování zaměstnanců k dopravně bezepčnému a odpovědnému jednání
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Systém opatření v podniku vedoucí k dopravně odpovědnému a bezepčnému řízení referentských vozidel ve velkém podniku
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Jízda s menším rizikem
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Počet usmrcených na silnicích za rok 2018
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Značení křižovatek
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Efektivní systém pro bezpečnost na silnicích
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Efektivní koncepce v oblasti výhod sdíleného cestování zaměstanců
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Zabezpečení železničních přejezdů
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Vytvoření pracovních listů pro jednotlivé ročníky 1. stupně ZŠ na téma dopravní bezpečnosti a osvěty
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Ostrůvky
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Zpřísnění podmínek k udělení řidičského oprávnění
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Zavedení povinných lékařských prohlídek
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Vytvoření pracovních listů pro jednotlivé ročníky 1. stupně ZŠ na témadorpavní bezpečnosti a osvěty
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní D35 - Zlepšení dopravní situace na Pardubicku
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Komunikační kampaň preventivního charakteru na libovolné téma (přesný název ještě nevím - propojení nehodovosti a psychiky člověka)
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Vytvoření koncepce postpenitenciární péče odsouzeného za delikt vůči zákonu o silničním provozu
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Prevence vzniku rizikových situací na českých dálnicích
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Systém dopravního značení u nás a v Evropě (výběr 1 státu z EU)
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Záchranné tlačítko
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Dodržování bezpečné rychlosti v městech a obcích
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Řízení motorových vozidel osobami ve vyšším věku
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Význam dopravy v rámci rozvoje cestovního ruchu
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Význam dopravy v rámci rozvoje cestovního ruchu
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Efektivní koncepce hromadné dopravy zaměstnanců
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Využití moderních technologií a informačních systémů v dopravě
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Větší bezepčí na silnicích
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Zbytečně vysoké výkony aut
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Nemobiluj!
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Autoškola ve městě
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Silniční iniciace
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Dopravní hra
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Efektivní koncepce v oblasti výhod sdíleného cestování zaměstnanců
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Senzory při kyvadlovém provozu
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Senzory při kyvadlovém provozu
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Systém dopravního značení u nás a v Evropě (výběr 1 státu z EU)
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Zařízení pro odpočet na semaforech bez nutnosti zásahu do semaforů
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Spánková deprivace - problém, o kterém se příliš nemluví
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Dopravní infrastruktura v České republice
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Chytrý semafor
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Zvýšení bezpečnosti na silnicích zlepšením schopností nových řidičů - vlastní téma
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Bezpečnost chodců na silnicích
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Výmol App
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Koncepce vzdělávání a motivování zaměstnanců k dopravně bezpečnému a odpovědnému jednání
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Praktiky a strategie vedoucí ke zmírnění nehodovosti
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Online školení řidičů referenčních vozidel vedoucí ke snížení nehodovosti
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Bezpečná silnice až na prvním místě
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Ekonomická ztráta z dopravní nehodovosti – předjíždění na nebezpečných úsecích
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Chodci na silnici – nutnost stezek pro chodce a cyklisty
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Chytrá svodidla
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Webové stránky "Jsem zodpovědný řidič" jako forma vzdělání
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Nehoda
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Komunikační kampaň preventivního charakteru zaměřená na agresivní chování řidičů
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Rizika mladých řidičů
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Agresivita řidičů - kresba
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Jízda v nočních hodinách
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Návrh na snížení dopravní nehodovosti pravidelným přezkoušením účastníků dopravního provozu
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Snižování nehodovosti a její ekonomické ztráty
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Komunikační kampaň preventivního charakteru zaměřená na používání mobilních zařízení při řízení
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Systém opatření v podniku vedoucí k dopravně odpovědnému a bezpečnému řízení referentských vozidel v malém a středním podniku
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Bezpečnostní opatření na vybrané světelné křižovatce v Chrudimi
VŠLG Větší informovanost
Vysoká škola ekonomická Crash IT
Vysoká škola ekonomická Koopbox
Vysoká škola ekonomická Vrakoviště snů
Vysoká škola ekonomická Netextuj - režim v autě
Vysoká škola ekonomická Umění mění snění
Vysoká škola ekonomická v Praze Jeď si svoje
Vysoká škola ekonomická v Praze Spolucestující je také odpovědný
Vysoká škola ekonomická v Praze #respektuj
Vysoká škola ekonomická v Praze Cena vašeho příspěvku
Vysoká škola ekonomická v Praze Safe is the new sexy
Vysoká škola ekonomická v Praze NEBUĎ HOVADO - Komunikační kampaň na snížení počtu nehod zaviněných řidiči frajery.
Vysoká škola kreativní komunikace Agresivita může zabíjet - rozdejchej to!
Vysoká škola kreativní komunikace Cibule
Vysoká škola kreativní komunikace Aplikace Yesdi: bezpečně tam, bezpečně zpět
Vysoká škola kreativní komunikace S chladnou hlavou
Vysoká škola kreativní komunikace Hudba za život
Vysoká škola kreativní komunikace Nemachruj, Inspiruj!
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3 Dopravní stavby a bezpečnost dopravy v Českých Budějovicích