1. místo

Dopravní bezpečnost a odpovědné jednání napříč vzdělávacím systémem ČR

Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní

Anotace: Tato práce obsahuje statistické údaje, poznatky, zkušenosti a nápady, které jsou v úzké souvislosti s tématem dopravní bezpečnosti a odpovědného jednání napříč vzdělávacím systémem ČR. Projekt je cílený na mladou generaci ve studentských letech a na jejich spolupodílení se v dané problematice. V souhrnu všech poznatků a údajů jsou zakomponovány návrhy na podporu aktivit apelujících ke zvýšení dopravní bezpečnosti a dbaní na odpovědné chování na silnicích, potažmo za volantem.

Prezentace projektu ZDE.

2. místo

Komunikační kampaň preventivního charakteru zaměřená na používání sociálních sítí při řízení

Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní

Anotace: Tento projekt se zabývá vytvořením komunikační kampaně preventivního charakteru zaměřenou na používání sociálních sítí při řízení. První část se zaměřuje na cíle projektu a jejich měřitelnost. Druhá část obsahuje SWOT analýzu, která byla k projektu vytvořena. Poslední, třetí část, je zaměřena na vytvořenou komunikační kampaň a popis videa, které bylo hlavním obsahem projektu.

Prezentace projektu ZDE.

3. místo

The Dreamhack

Vysoká škola ekonomická v Praze

Anotace: Používání mobilu při řízení je problém, se kterým se lidé setkávají každý den. Když chodíme do práce, do školy nebo s přáteli, vidíme mnoho řidičů s mobilním telefonem v ruce. Ministerstvo dopravy každoročně zveřejňuje statistiku nehod. Dokonce i když všechny nové vozy mají vestavěný hands-free, počet autonehod zvyšuje každý rok. Použití mobilních telefonů zvyšuje šanci k nehodě 24 krát. Podíváme-li se na zprávu o nehodě z roku 2018, zjistíme, že 10 000 nehod bylo způsobeno používáním mobilních telefonů. Projekt navrhuje kampaň zaměřenou na tuto problematiku.

Prezentace projektu ZDE.

4. místo

Systém detekce vozidel najíždějících do protisměru na rychlostních komunikacích

Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrtsví 

Anotace: Práce se zabývá, návrhem systému, který by samostatně detekoval vozidla jedoucí v protisměru na dálnicích a rychlostních komunikacích. Po detekci by systém zamezil vzniku fatálních dopravních nehod varováním a následně případným zastavením aut jedoucích správným směrem. Tím by měla být zajištěna větší bezpečnost jedoucích vozidel. Zároveň by systém varování automaticky posílal do Národního dopravního informačního centra.

5. místo

Světelná signalizační zařízení s indikací odpočítávaného času

Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní

Anotace: Projekt se zabývá zavedením do provozu světelné signalizační zařízení s indikací odpočítávaného času, v České republice v současné době existuje tento typ semaforů pouze pro chodce, nikoli pro vozidla. Hlavním cílem je snížení dopravní nehodovosti, která je důsledkem nepřiměřené rychlosti či nepozornosti řidičů, jedním typem nehod je právě nedobrzdění na semaforech, kdy jeden řidič prudce šlápne na brzdu, během chvíle, kdy na semaforu padne oranžová, zatímco druhý řidič nedokáže včas zareagovat.

Prezentace projektu ZDE.