Přehled prací 2018/2019

Název školy: Název projektu:
Jihočeská univerzita - Ekonomická fakulta Efektivní koncepce v oblasti výhod sdíleného cestování zaměstnanců
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Koncepce pravidelných očních prohlídek pro řidiče a jejich význam
Střední odborná škola služeb Drogy a človek
Technická univerzita v Liberci Systém opatření v podniku vedoucí k dopravně odpovědnému a bezpečnému řízení referentských vozidel ve velkém podniku
Technická univerzita v Liberci Dopravní odpoledne s dětmi
Technická univerzita v Liberci Dopravně bezpečnostní odpoledne
Technická univerzita v Liberci Didaktické otázky dopravní výchovy na základních školách v Libereckém kraji
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Svobodné vyjádření
Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta Dopravní výchova u dětí prvního stupně základních škol
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Bezpečnost silniční dopravy
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Význam dopravy v rámci rozvoje cestovního ruchu
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Doprava hrou na základních školách
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Komunikační kampaň zaměřená na pomoc při dopravních nehodách
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Komunikační kampaň preventivního charakteru zaměřená na používání mobilních zařízení při řízení
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Koncepce pro hromadnou dopravu zaměstnanců středních a velkých podniků
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na obchvatech
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Technologie pomáhající předcházet nebo zmírňovat následky dopravních nehod
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Systém dopravního značení u nás a v Evropě (výběr 1 státu z EU- ČR)
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Dopravní výchova
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Technologie pomáhající předcházet nebo zmírňovat následky dopravních nehod
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Studie přetížení dopravní infrastruktury a návrh řešení
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Návrh koncepce dopravy do zaměstnání
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Globální problém s dopravou
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Význam dopravy v rámci rozvoje cestovního ruchu
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Tunel Blanka
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Dopravní bezpečnost v České republice
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Obchvat města Pardubice
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Změny v kamiónové dopravě
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Sdílené cestování zaměstnanců
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Koncepce vzdělávání a motivování zaměstnanců k dopravně bezpečnému a odpovědnému jednání
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Ekonomická ztráta plynoucí z dopravní nehodovosti
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Smart Cities
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Alkohol a jiné návykové látky jako příčina dopravních nehod
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Inteligentní dopravní systémy
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Dopravní výchova ve školách
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Studie přetížení dopravní infrastruktury a návrh řešení
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Efektivní koncepce hromadné dopravy zaměstnanců
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Zavedení více rychlostních kamer
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Efektivní koncepce v oblasti výhod sdíleného cestování zaměstnanců
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Systém dopravního značení u nás a v Evropě (výběr 1 státu z EU)
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Metody snížení rizika nehodovosti v České republice
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Třídenní pobyt na téma dopravní bezpečnosti pro žáky 2. stupně ZŠ
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Koncepce společné dopravy zaměstnanců do zaměstnání osobními automobily
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Rozvoj infrastruktury v ČR oproti státům EU
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Význam dopravy v cestovním ruchu
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Význam dopravy v rámci rozvoje cestovního ruchu
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Komunikační kampaň preventivního charakteru zaměřená na agresivní chování řidičů
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Silniční informativní mapa
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Stop řízení s návykovými látkami
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Světelná signalizační zařízení s indikací odpočítávaného času
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Navrhovaná opatření pro snížení pro snížení počtu dopravních nehod zaviněných řidiči od 18 do 25 let
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Možné postupy pro zlepšení schopností řidičů s předpokladem snížení dopravních nehod z nepřizpůsobení jízdy
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Význam dopravy v rámci rozvoje cestovního ruchu
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Systém dopravního značení u nás a v Evropě (výběr 1 státu z EU)
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Komunikační kampaň preventivního charakteru zaměřená na používání sociálních sítí při řízení
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Stáří aut na českých silnicích
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Zpřísnění pravidel pro uchazeče o řidičské oprávnění
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Komunikační kampaň preventivního charakteru zaměřená na používání mobilních zařízení při řízení
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Efektivní koncepce hromadné dopravy zaměstnanců
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Zpracování týdenního pobytu na téma dopravní bezpečnosti pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Efektivní koncepce hromadné dopravy zaměstnanců
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Ekonomická ztráta plynoucí z dopravní nehodovosti
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Nebezpečná dopravní situace v Pardubicích
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Na vlastní kůži
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Orlí oko
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Bezpečnost na silnicích
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Komunikační kampaň preventivního charakteru zaměřená na používání mobilních zařízení při řízení
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Systém dopravního značení u nás a v Evropě (výběr 1 státu z EU)
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Význam dopravy v rámci rozvoje cestovního ruchu
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Koncepce pravidelných očních prohlídek pro řidiče a jejich význam
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Zpracování týdenního pobytu na téma dopravní bezpečnosti pro žáky a studenty
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Komunikační kampaň preventivního charakteru zaměřená na používání mobilních zařízení při řízení.
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Komunikační kampaň preventivního charakteru zaměřená na používání mobilních zařízení při řízení
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Koncepce pravidelných očních prohlídek pro řidiče a jejich význam
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Zvýšení trestů za zavinění dopravních nehod pod vlivem alkoholu a jiných drog
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Komunikační kampaň preventivního charakteru zaměřená na používání mobilních zařízení při řízení
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Efektivní koncepce hromadné dopravy zaměstnanců
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Význam dopravy v rámci rozvoje cestovního ruchu
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Jak zvýšit bezpečí na silnicích?
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Komunikační kampaň preventivního charakteru
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Trest nebo výsměch?
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Předcházení dopravním nehodám
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Dodržení povolené rychlosti a bezpečné vzdálenosti
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Systém vzdělávání dopravní výchovy v České republice v porovnání s vybranými zeměmi Evropské Unie
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Bezpečnost na silnicích
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Zabezpečení přejezdu
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Hustota kamionové dopravy v naší obci
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Systém opatření v podniku vedoucí k dopravně odpovědnému a bezpečnému řízení referentských vozidel v malém a středním podniku
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Agresivita řidičů na silnicích
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Kampaň preventivního charakteru zaměřená na používání mobilních zařízení při řízení
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Ekonomická analýza Dopravního podniku města Pardubic a.s.
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Porovnání pokut a trestání řidičů v ČR a vybraném státu EU
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Školení referenčních řidičů
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Dopravní bezpečnost a odpovědné jednání napříč vzdělávacím systémem ČR
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Když nejsme soudní my
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Komunikační kampaň preventivního charakteru na libovolné téma
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Implementace zážitkového vzdělávacího dopravního kurzu
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Komunikační kampaň preventivního charakteru zaměřená na nebezpečné úseky na silnici
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Jedna pětina
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Opravdu ušetříme tolik času, když pojedeme rychleji?
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Rozšíření zpomalovacích semaforů
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Jedu na nule
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Zvýšení bezpečnosti silničního provozu
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Zpřísnění podmínek pro získání řidičského průkazu
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Komunikační kampaň preventivního charakteru zaměřená na snížení nehodovosti zaviněné seniory
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Efektivní koncepce sdíleného cestování zaměstnanců
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Koncepce vzdělávání a motivování zaměstnanců k dopravně bezpečnému a odpovědnému jednání
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Prevence nehodovosti na silnicích
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Ekonomická ztráta plynoucí z dopravní nehodovosti
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Řidičské oprávnění osob starších 65 let
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Eliminace pevných překážek v bezpečné zóně komunikace
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Koncept vzdělávání a prevence mladých řidičů v ČR
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Opatření proti nehod&aacaacute;m zaviněným zvěří
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Autokamery povinně pro všechny
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní Psychické poruchy
Vysoká škola ekonomická Kampaň na nepoužìvání mobilů během řízení
Vysoká škola kreativní komunikace Vteřina
Vysoké učení technické v Brně Systém detekce vozidel najíždějících do protisměru na rychlostních kominukacích
Operátor logistik Základy společenských věd