Soutěž MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice vyhlášená Nadací Kooperativa, financovaná prostředky fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a organizovaná Týmem silniční bezpečnosti (Bezpečně na silnicích o.p.s) probíhá ve školním a akademickém roce 2020 - 2021 již třetím rokem.

TISKOVÉ ZPRÁVY

ÚVODNÍ TISKOVÁ ZPRÁVA

SOUTĚŽ MOJE VIZE NULA HLEDÁ ŘEŠENÍ, JAK ZKVALITNIT DOPRAVNÍ PROSTŘEDÍ. JE VYHLÁŠEN TŘETÍ ROČNÍK

TISKOVÁ ZPRÁVA Č. 1

STUDENTSKÝ PROJEKT MÁ PŘIMĚT ŘIDIČE K ODPOVĚDNOSTI