Přehled škol 2020/2021

Spolupráce škol MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice
ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o.
ČVUT v Praze – Fakulta stavební
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.
Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.
Integrovaná střední škola Semily
Integrovaná střední škola technická Vysoké Mýto
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Masarykova univerzita
Ostravská univerzita – Lékařská fakulta
Ostravská univerzita – Fakulta umění
Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25 - Praha 5
Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s.
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno
Střední průmyslová škola dopravní Plzeň
Střední škola designu a řemesel Kladno
Střední škola gastronomie a služeb, Přerov
Střední škola oděvní a služeb Vizovice
Technická univerzita v Liberci – Ekonomická fakulta
Technická univerzita v Liberci – Fakulta zdravotních studií
Technická univerzita v Liberci – Textilní fakulta
UJEP v Ústí nad Labem – Filozofická fakulta
Univerzita Hradec Králové – Filozofická fakulta
Univerzita Karlova – Fakulta sociální věd
Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta
Univerzita Palackého Olomouc – Katedra psychologie Filozofické fakulty
Univerzita Palackého Olomouc – Pedagogická fakulta
Univerzita Pardubice – Dopravní fakulta Jana Pernera
Univerzita Pardubice – Fakulta ekonomicko-správní
Univerzita Pardubice – Fakulta zdravotních studií
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta logistiky a krizového řízení
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta technologická
VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická Ústí nad Labem
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta bezpečnostního inženýrství
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Katedra geoinformatiky
Vysoká škola ekonomická
Vysoká škola ekonomie a managementu
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.
Vysoká škola kreativní komunikace
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.
Vysoká škola sociálně správní, z. ú.
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, s.r.o.
Vysoké učení technické v Brně
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha
Západočeská univerzita Plzeň – Nové technologie – výzkumné centrum