1. místo

BEE-BOT programujeme pro bezpečnost dětí na silnicích

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Anotace: Tento projekt se zabývá vzděláváním dětí v oblasti bezpečnosti na silnicích s využitím robotické pomůcky BEE-BOT. Hlavním úkolem projektu je simulace dopravních situací v prostředí křižovatek, a to s pomocí vytvoření návrhu kolekce map. Cílem je nejenom učit děti pravidla silničního provozu, ale také rozvíjet dovednosti programování, logiky a plánování díky BEE-BOTovi. Děti budou moci hrát různé role, zejména pak cyklistů, ale i chodců a řidičů, což jim pomůže lépe pochopit perspektivy a pravidla chování na silnici. Tato myšlenka je také v souladu s aktuálními pedagogickými trendy a může mít pozitivní vliv na výuku dopravní výchovy a digitálního vzdělávání do budoucna. 

Prezentace projektu ZDE.

2. místo

Pomoc nablízku

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Anotace: V tomto projektu studentka otevřela téma autolékárniček. Vymýšlí nové místo, kde lékárničku efektivně v autě umístit, aby byla v případě potřeby po ruce a navrhuje předměty, o které by bylo vhodné lékárničku doplnit. 

Prezentace projektu ZDE.

3. místo

Zkouška ze zdravotnické přípravy v autoškole

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Anotace: Projekt je zaměřen na systémovou změnu, která by se mohla promítnout do všech osnov v autoškolách. Je zde popsán aktuální průběh zkoušek, pro ty, kteří se chtějí stát účastníky silničního provozu, a také návrh na jejich pozměnění. Velký důraz je kladen na zavedení zkoušky ze zdravotnické přípravy v autoškole jako jednotlivou zkoušku.

Prezentace projektu ZDE.

4. místo

Anatomie opilce

Slezská univerzita v Opavě

Anotace: Film Anatomie opilce je krátkometrážní hraný film. Vypráví o vysokoškolských studentech, kteří jsou zvyklí bavit se pod vlivem alkoholu. Nehledí však na dopady svých činů, které z jejich stavu vycházejí. Alkohol má negativní vliv také na vnímání a pohyb člověka v nočním městě. Zkreslené vidění a pohnutí mysli může zapříčinit i dopravní nehodu.

Prezentace projektu ZDE.

5. místo

BAS - Biometriko-alkoholový senzor

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Anotace: Tento projekt si stanovil za cíl přijít s novým Biometriko-alkoholovým senzorem, který bude měřit základní životní biometrické funkce jako srdeční frekvenci, dechovou frekvenci, tělesnou teplotu, tlak krve a okysličení krve. Díky těmto všem zjištěným hodnotám bude schopen zjistit přítomnost alkoholu v krvi. 

Prezentace projektu ZDE.

6. místo

Intuitivní navigování křižovatkou

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Anotace: Projekt představuje inovativní řízení křižovatek. Světla zasazená v zemi budou pomáhat v navigaci vozidlům při snížené viditelnosti či za hustého provozu. Konkrétně s tím, jak správně projet křižovatku, do jakého jízdního pruhu se zařadit, či zda je potřeba se připravit na zastavení kvůli přecházejícícm chodcům. Systém bude propojen se stávajícím systémem semaforů, aby vznikla maximální bezpečnost.

Prezentace projektu ZDE.