Přehled zapojených škol – MOJE VIZE NULA 6
ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o.
Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.
Gymnázium a SOŠ Pedagogická Liberec
Gymnázium Budějovická, Praha
Gymnázium Na Pražačce, Praha
Integrovaná střední škola Semily
Integrovaná střední škola technická Vysoké Mýto
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Masarykova univerzita
Obchodní akademie Dušní, Praha 1
Ostravská univerzita - Fakulta umění
Ostravská univerzita - Lékařská fakulta
Policejní akademie České republiky v Praze
Smíchovská střední průmyslová škola Preslova, Praha 5
Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. Jihlava
SPŠ a VOŠ Chomutov
SPŠ textilní Liberec
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice
Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň
Střední škola designu a řemesel, Kladno
Střední škola gastronomie a služeb, Přerov
Střední škola lodní dopravy a techn. řemesel Děčín
Střední škola logistická Dalovice, Karlovy Vary
Střední škola oděvní a služeb, Vizovice
Střední zdravotnická škola (SZŠ a VOŠZ Kolín)
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec
Technická univerzita v Liberci - Ekonomická fakulta
Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně - humanitní a pedagogická
Technická univerzita v Liberci - Fakulta zdravotních studií
Technická univerzita v Liberci - Textilní fakulta
TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.
Univerzita Hradec Králové - Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta
Univerzita Karlova - Fakulta sociální věd
Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta
Univerzita Karlova - rektorát
Univerzita Palackého Olomouc - Katedra psychologie Filozofické fakulty
Univerzita Palackého Olomouc - Pedagogická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci - rektorát
Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní
Univerzita Pardubice - Fakulta zdravotních studií
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta technologická
VOŠ mezinárodního obchodu a OA, Jablonec nad Nisou
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta stavební
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta strojní
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola ekonomie a managementu
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.
Vysoká škola kreativní komunikace
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, s.r.o.
Vysoké učení technické v Brně
Vysoké učení technické v Brně - fakulta stavební
Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha