Spolupráce škol MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice
ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o.
Bohemia – Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.
České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.
Gymnázium Budějovická, Praha
Gymnázium Na Pražačce, Praha
Integrovaná střední škola Semily
Integrovaná střední škola technická Vysoké Mýto
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Masarykova univerzita
Ostravská univerzita – Fakulta umění
Ostravská univerzita – Lékařská fakulta
Smíchovská střední průmyslová škola Preslova, Praha 5
Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. Jihlava
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň
Střední škola designu a řemesel, Kladno
Střední škola gastronomie a služeb, Přerov
Střední škola oděvní a služeb, Vizovice
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec
Technická univerzita v Liberci – Ekonomická fakulta
Technická univerzita v Liberci – Fakulta přírodovědně – humanitní a pedagogická
Technická univerzita v Liberci – Fakulta zdravotních studií
Technická univerzita v Liberci – Textilní fakulta
Univerzita Hradec Králové – Filozofická fakulta
Univerzita Karlova – Fakulta sociální věd
Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta
Univerzita Palackého Olomouc – Katedra psychologie Filozofické fakulty
Univerzita Palackého Olomouc – Pedagogická fakulta
Univerzita Pardubice  – Dopravní fakulta Jana Pernera
Univerzita Pardubice  – Fakulta ekonomicko–správní
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta logistiky a krizového řízení
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta bezpečnostního inženýrství
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta stavební
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta strojní
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola ekonomie a managementu
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.
Vysoká škola kreativní komunikace
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.
Vysoká škola sociálně správní, z. ú.
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, s.r.o.
Vysoké učení technické v Brně
Vysoké učení technické v Brně – fakulta stavební
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha
Vyšší odborná škola zdravotnícká a SŠ zdravotnická, Ústí nad Orlicí
Západočeská univerzita Plzeň – Nové technologie – výzkumné centrum