Projekt organizuje a pořádá

  


Projekt zaštiťují

      


Projekt podporují školy

                             


Projekt podporují odborníci

                  


Projekt je spolufinancován z fondu zábrany škod
České kanceláře pojistitelů