Projekt pořáda a organizuje


Projekt zaštiťují


Projekt podporují školy

;  


Projekt podporují odborníci

 


Projekt je spolufinancován z fondu zábrany škod
České kanceláře pojistitelů